Новогодишен турнир во мал фудбал – Есперо Гевгелија (десетта натпр. вечер)

Вечерва богата понуда од новогодишниот турнир во мал фудбал, Есперо Гевгелија.

Спектар алпинисти – Ин Трејд (2:3)
Вамеса – Тајм Аут (12:0)
Мем Вочар – Аполонија (7:1)
Ресторан Крим – Есперо 2019 (3:2)
Ресторан Крим – Црна Река (2:1)
Црна Река – Есперо 2019 (4:0) 

Подолу на фотографијата го имате распоредот на натпревари и саатници за следните денови на турнирот: